Privacy Policy voor Bezoekers van Online-WP-Leren.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.online-wp-leren.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.online-wp-leren.nl staat onder beheer van Artesign. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.online-wp-leren.nl. Artesign.nl is een handelsnaam van Artesign.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Artesign.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Artesign.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Artesign.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het sturen van een nieuwsbrief om een product, tip, handigheid etcetera onder de aandacht te brengen, waarvan Artesign.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Artesign.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Artesign.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Artesign.nl door een email te sturen naar privacy [at] artesign [punt] nl

5. Disclaimer

Artesign.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor Klanten van Artesign.nl

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Artesign.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Artesign.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het sturen van een nieuwsbrief om een product, tip, handigheid etcetera onder de aandacht te brengen, waarvan Artesign.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Artesign.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Artesign.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Artesign.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Artesign.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.